หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์
ดรุณี ฟรุ๊ตส์ ไทมส์

ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน ฟรีสดาย
< View 1975 : 27/08/2562 14:41 >
ข้าวหอมปทุมธานี

ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา เมล็ดข้าว ขาว ใส เมื่อหุงเสร็จ มีกลิ่มหอมจางๆ อ่อนนุ่มละมุน
< View 4723 : 16/06/2560 10:16 >
ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข. 105 ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศไทย
< View 5431 : 17/01/2560 14:34 >
ข้าวขาว

ข้าวชาวที่มีการยอมรับว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี เมล็ดยาว ขาว ใส หุงฟู ขึ้นหม้อ
< View 4424 : 12/12/2559 11:17 >
ข้าวเหนียวขาว

ข้าวเหนียวขาวที่มีปริมาณ อมิโลสสูง ข้าวเหนียวพันธุ์ไทย ซึ่งมีคุณภาพดีที่สุดในโลก
< View 4176 : 12/12/2559 11:17 >
ข้าวนึ่ง

ข้าวนึ่งจากข้าวขาวไทย ที่มีเมล็ดยาว กรรมวิธีผลิตที่ทันสมัย
< View 4219 : 12/12/2559 11:17 >
ข้าวกล้องต่าง ๆ

พันธุ์ข้าวต่างๆ ที่ไม่ผ่านการขัดสี เพื่อรักษาไฟเบอร์ ไวตามิน
< View 4134 : 12/12/2559 11:18 >
กลุ่มสินค้าประกอบอาหาร

n0n0n0n0n0
< View 4078 : 09/12/2559 13:14 >
กลุ่ม Snack

nnonononono
< View 4053 : 09/12/2559 13:15 >
กลุ่มเครื่องดื่ม

nononono
< View 4101 : 09/12/2559 13:16 >

     
Copyright © 2016 : Thai White Rice . All rights reserved. Best view 1024*768 pixel.
You are Visitor Number 000172783